HistorieLYSTRUP er som så mange andre sjællandske godser opstået af en landsby, der i dag ikke eksisterer mere. Første gang den nævnes er i 1403, hvor væbner Peder Olsen Godov, der også ejede Hverringe på Fyn,er medunderskriver på skødet. Godt 100 år frem tilhører godset Godov-slægten og afløses i 1514 af familien Grubbe der gennem 6. generationer og 200 år ejer godset.

En af de tidlige repræsentanter for familien, Ejler Grubbe, kom til at betyde meget for stedet. Han fik anlagt ”stordrift” på Lystrup og i 1579 byggede han godsets nuværende hovedbygning som er et af landets fineste renæssanceslotte. Størrelsen imponerer ikke så meget, men derimod det elegante og sirlige bygningsværk der er rigt udsmykket med friser, sandstensornamenter og udskåret egetræ.

Sidste repræsentant for familien Grubbe, overdrog i 1717, få år før sin død, Lystrup til en slægtning, Claus Bendix Bønnefeldt, der i 1740 tillige erhvervede sig Jomfruens Egede. Siden da, har de to godser i store træk har haft fælles ejere. De følgende 100 år frem var Lystrup præget af en del forskellige ejere der ikke beboede godset, hvilket betød at ejendommen løbende kom i forfald.

JOMFRUENS EGEDE kan spores tilbage til 1346, hvor gården hed Egedegaard og beboedes af én af kong Valdemar Atterdags mænd, Uffe Pedersen Neb. Efter en lang årrække præget af mange korte ejerskaber blev godset i 1559 overdraget til de to søstre og adelsjomfruer Ermegaard og Birgitte Bille, der begge døde i 1587. Den ligeledes ugifte broderdatter, Ingeborg Bille ejede gården frem til sin død i 1608. Det var efter disse tre jomfruer at gården fik sit nuværende navn: Jomfruens Egede.

Herefter fulgte en turbulent periode med mange ejere, efterfulgt af svenskekrigene, hvor den omliggende landsby blev brændt ned til grunden og dens jorde lagt ind under godset og den tilhørende Øster Egede Kirke.

I 1674 købte Christian V’s elskerinde Sophie Amalie Moth, grevinde af Samsø, Jomfruens Egede. Midt i hendes ejertid, i slutningen af 1600-tallet, blev hovedbygningen ombygget og der blev opført en ny sydfl øj. Arkitekt C.F. Harsdorff og J.C. Lille stod for arbejdet, herunder den udsmykning og møblering der i fl g. Nationalmuseet anses som noget af den mest unikke interiørkunst der findes i dag fra denne periode.

Igen efter en del vekslende ejere blev godset i 1831 købt af greve Adam Wilhelm Moltke, der senere blev Danmarks første statsminister. Han overlod i slutningen af 1850’erne godset til sin søn, den senere politiker, greve Christian Henrik Carl Moltke der i forvejen ejede Lystrup. I det følgende årti stod han for en omfattende istandsættelse og renovering af slottet på Lystrup.

I dag efter mere end 150 år er godserne Lystrup & Jomfruens Egede ejet af Joachim Godske Norman Greve Moltke, der er 6. generation af familien Moltke på stedet. Han er i dag 28 år og deltager aktiv i den daglige drift.

Lystrup & Jomfruens Egede Godser - Godskontor - Lystrupvej 7 - 4640 Fakse - Tlf.: 56 71 42 47 - Fax: 56 71 37 13