JagtvæsenOveralt på terrænet findes en fin vildtbiotop og i det hele taget er skoven samt de tilstødende arealer anlagt med interesse for vildtet. Vildtpleje har således gennem årtier været prioriteret højt af godsernes ejere og er en vigtig del af aktiviteterne her.
Fra indeværende år har man etableret sit eget jagtvæsen med fast ansættelse af skytte Stig Bay, som tidligere har varetaget området her. Udover terrænpleje, planlægning og ledelse af jagter m.v. producerer man selv fasnopdræt til udsætning. Gennem sæsonen afholdes der dagjagter på fasaner.

Lystrup & Jomfruens Egede Godser - Godskontor - Lystrupvej 7 - 4640 Fakse - Tlf.: 56 71 42 47 - Fax: 56 71 37 13