LandbrugetJorden til Lystrup & Jomfruens Egede består af ca. 870 ha ager m.v. Det dyrkede landbrugsareal er på ca. 840 ha og jorden ligger fint arronderet omkring godserne. Jordtypen varierer lige fra humus til stiv ler, men det meste ligger i kategorien - en kold og lidt sen JB 7.

Arealerne dyrkes traditionelt med hvede, vårbyg og frøgræs i et sundt sædskifte med vinterraps og konservesærter. Ca. 200 ha af hveden er til fremavl og vårbyggen sælges som maltbyg.
Jordens beskaffenhed og ønsket om at kunne styre ukrudtet bedst muligt, betyder at ploven fortsat vil være grundredskabet i såbedsetableringen på ejendommene, men vi forventer dog at vi skal til at så direkte efter stubharven på de ca. 200 ha der dyrkes med raps og ærter.

Lystrup & Jomfruens Egede har gennem en tid haft et uformeldt og meget fint ”pløje-så-samarbejde” med to større kollegaer i området. - På Engelholm Gods ved Tappernøje sår vores Rapid ca. 350 ha, mens deres 10 furede plov klarer et tilsvarende areal hos os.

Lystrup håber at man fremover kan udvide samarbejdet med de to ejendomme for at kunne udnytte indsatsen af mandskab og materiel endnu bedre end i dag. Herudover kunne man godt tænke sig at udvide lidt ved at købe mere jord til, bl.a. for at få genoprettet tilstanden fra før de seneste generationsskifter på godserne.

Godsernes korntørring/-opbevaring foregår på Lystrup, hvor man råder over et ældre Cimbria korntørringsanlæg samt to magasinbygninger med plads til i alt 4.000 tons korn. Frøet håndteres i et nyere PAJ plantørringsanlæg med plads til 250 tons, placeret i en nyere driftsbygning.Lystrup & Jomfruens Egede Godser - Godskontor - Lystrupvej 7 - 4640 Fakse - Tlf.: 56 71 42 47 - Fax: 56 71 37 13