SkovbrugLystrup og Jomfruens Egede skove består af 2 skovdistrikter, på til sammen 470ha, hvor de 390ha er skovbevokset. Jordbunden er udpræget til løvtræarter, men pga det store stormfald i 1969, hvor store arealer væltede, blev der genplantet større arealer med nål, som var datidens vidundertræart. Det betyder, at Lystrup og Jomfruens Egede i dag har en træartsfordeling i skovene på ca ¼ bøg, ¼ eg, ¼ nål og den sidste ¼ i forskellige træarter, fortrinsvis løvtræarter. I disse år bliver en del af den store nåletræspulje konverteret til løv og mere stabile nåletræsarter, således at distriktet forhåbentligt er bedre rustet til evt. klimaskift.

Skovene er i generationer blevet drevet forstligt forsvarligt og det er også de nuværende ejer ønske at værne om skoven, således at den på både kort og lagt sigt kan være et aktiv for godset. Derfor er et af skovens mål udover at være en rentabel driftsgren også at bidrage til godsets samlede herlighedsværdi. Skovene på Lystrup og Jomfruens Egede producerer både industritræ og træ til brænde. En stor del af dette brænde sælges enten som selvskovning eller 2,8-m brænde til lokale, som laver deres eget brænde.

Brændekøb og andre spørgsmål vedrørende skoven kan rettes til: Skovfoged Lasse Rasmussen Tlf: 4026 0847 Email: lr@lystrup-gods.dk


Lystrup & Jomfruens Egede Godser - Godskontor - Lystrupvej 7 - 4640 Fakse - Tlf.: 56 71 42 47 - Fax: 56 71 37 13